Nádobka dekorovaná textem babylonského mýtu o stvoření světa Enúma eliš

Keramická nádobka dekorovaná úryvkem babylonského mýtu o stvoření světa Enúma eliš. V této pasáži (řádky 133-146 mýtu) prvotní božstvo Tiámat tvoří různé nestvůry pro boj proti znepřátelené skupině bohů (zastoupené v boji nakonec Mardukem). Enúma eliš je velmi významným mytickým a esoterickým textem, popisujícím stvoření světa. Původ má zřejmě ve 12. stol. př. n. l. v Babylonu, dochován je v mnoha fragmentech včetně těch z Aššurbanipalovy knihovny v Ninive. Text je na povrchu babylonským ustanovením Marduka jako hlavního boha a stvořitele světa, má však i velmi důležitou esoterickou rovinu, na kterou upozornil v 90. letech 20. stol. Prof. Simo Parpola, a která byla zřejmě důvodem rozšíření tohoto mýtu po celé Mezopotámii. Na nádobce je původní text zapsán tak, že vždy dva řádky původního textu jsou spojeny v jeden řádek, původních 14 řádků je tedy zapsáno na 7 řádcích. Nádobka je zespodu označena mou značkou (rovněž v klínovém písmu). Psáno ručně ve standardní babylonštině, novoasyrským klínovým písmem. Nádobka je vyrobena ručně, vymačkáváním, je vypálena ohněm v peci (dřevem), neglazovaná.

Rozměry: výška 6 cm, průměr 5 cm

K nádobce přiložím papír s transliterací a přepisem do latinky, překladem a základními informacemi o textu, jazyce, písmu apod.

DALŠÍ OBRÁZKY


Zpět na nabídku keramiky   Zpět na nabídku   Úvodní stránka