Vzdělání a kvalifikace

2006-2010 - studium navazujícího magisterského oboru Klínopis na Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK v Praze, státní závěrečná zkouška z akkadštiny a chetitštiny, diplomová práce na téma Slovesné tvary pražské sbírky kappadockých tabulek, titul Mgr.

2007 - složena mezinárodní jazyková zkouška z angličtiny TOEFL (653 bodů, Paper-based Test, max. 677 bodů)

2006 - účast na 52. mezinárodní klínopisné konferenci Rencontre Assyriologique Internationale v Münsteru

2003-2006 - studium bakalářského oboru Blízkovýchodní studia na FF ZČU v Plzni, modul starověký Blízký východ, hlavním studovaným jazykem byla akkadština (včetně SZZ), bakalářská práce na téma Epos o Gilgamešovi - historický vývoj, titul Bc.

2005 - archeologická praxe v Cambridge University's Museum of Archaeology & AnthropologyÚvodní stránka