Sumerský epos Gilgameš a Akka


Sumerské básně o Gilgamešovi byly předlohou slavného akkadského Eposu o Gilgamešovi. Epická báseň Gilgameš a Akka je jednou ze dvou zatím známých dochovaných básní, jejichž děj v akkadském Eposu o Gilgamešovi obsažen není. Pojednává o vojenském konfliktu kišského panovníka Akky s uruckým panovníkem Gilgamešem (oba zřejmě vládli kolem r. 2600 př. n. l., historická existence obou je však zatím podepřena pouze nepřímými důkazy). Originály tabulek se dochovaly ze starobabylonského období (20.-16. stol. př. n. l.), žádná však není zachována nepoškozená, text je poskládán z několika dochovaných exemplářů. Proto je tato tabulka unikátní tím, že obsahuje kompletní text eposu. Tabulka je popsána z přední a zadní strany. Psáno ručně, sumersky, starobabylonským klínovým písmem, vypáleno ohněm v peci (dřevem). Jedná se o rekonstruovaný text, tj. opis několika dochovaných fragmentů původních tabulek. Báseň je kompletní, v tzv. "kolofonu" je uveden název básně a jméno písaře (tj. mé jméno), jak to bylo v Mezopotámii zvykem.

K tabulce přiložím papír s transliterací do latinky, překladem a základními informacemi o textu, jazyce, písmu atd.

Rozměry 12,5 x 15 cm, tloušťka 1,5 - 3,5 cm (oboustranně mírně vypouklý tvar).

DALŠÍ OBRÁZKYZpět na nabídku tabulek   Zpět na nabídku   Úvodní stránka