Staroasyrská rozvodová smlouva


Opis rozvodové smlouvy, vykopané ve 20. letech 20. stol. v Káneši Prof. Bedřichem Hrozným (originál uložen na FF UK v Praze, pochází z 20.-18. stol. př. n. l.). Popsána přední strana, spodní okraj, zadní strana a levá strana tabulky. Rozložení textu je zachováno jako na originálu. Psáno ručně, staroasyrštinou, staroasyrským klínovým písmem, vypáleno ohněm v peci (dřevem). Jde v zásadě o konstatování provedení rozvodu a toho, co se stane, přijde-li jeden z rozvedených zpět za druhým s jakýmkoliv nárokem (peněžitý a fyzický trest). Na levé straně tabulky je tzv. "kolofon" s informací, že jde o opis a je zde uvedeno jméno písaře (tj. mé jméno), jak bylo při kopírování tabulek zvykem - tento kolofon na originálu není.

Rozměry: cca 4,2 x 3,8 x 1,5 cm (šířka x výška x tlolušťka)

K tabulce přiložím papír s transliterací a přepisem do latinky, překladem a základními informacemi o textu, jazyce, písmu atd.

DALŠÍ OBRÁZKYZpět na nabídku tabulek   Zpět na nabídku   Úvodní stránka