Staroasyrská svatební smlouva


Opis staroasyrské svatební smlouvy vykopané ve 20. letech 20. stol. v maloasijské Káneši Prof. Bedřichem Hrozným, která je v současnosti uložena na FF UK v Praze. Originál pochází z 20.-18. stol. př. n. l. ze staroasyrské obchodní osady Káneš (dnešní Kültepe), která se nacházela v jižní Anatolii. Staroasyrští kupci, jejichž manželky zůstávaly v Aššuru (tehdy hlavní asyrské centrum, nacházelo se v severní Mezopotámii), si zde brali tzv. "vedlejší manželky". Smlouva stvrzuje manželství Puzur-Ištara a jeho vedlejší manželky Ištar-Lamassí a stanoví podmínky sňatku - částku, kterou uhradí ten, který opustí toho druhého a za jakých okolností si Puzur-Ištar může/nemůže vzít další vedlejší manželku. Psáno ručně ve staroasyrštině, staroasyrským klínovým písmem, vypáleno ohněm v peci (dřevem). Popsána přední strana, spodní okraj, zadní strana, horní okraj a levá strana tabulky. V tzv. "kolofonu" je uvedeno, že jde o opis a jméno písaře (tedy mé jméno), jak to bylo v Mezopotámii zvykem.

Rozměry: šířka 4,2 cm, výška 4,8 cm, tloušťka 1,8 cm

K tabulce přiložím papír s transliterací a přepisem do latinky, překladem a základními informacemi o textu, jazyce, písmu atd.

DALŠÍ OBRÁZKYZpět na nabídku tabulek   Zpět na nabídku   Úvodní stránka