Staroasyrská smlouva o prodeji domu


Tato tabulka je ručně psaným opisem původní tabulky. Je vyrobena stejným způsobem, jakým byly vyráběny kopie na starověkém Předním východě, tedy ručně opsána. Rozložení textu je zachováno jako na původní tabulce.
Původní tabulka pochází z 20.-18. stol. př. n. l. Byla vykopána v r. 1925 Prof. Bedřichem Hrozným v Káneši (dnešní Kültepe v Turecku) a dnes je součástí Pražské sbírky kappadockých tabulek na Filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze.
Text je smlouvou mezi skupinou lidí rodávajících dům a kupcem. Stvrzuje, že prodávající jsou spokojeni s cenou, nebudou si na ni později stěžovat a budou informovat každého, kdo by nějaké stížnosti měl, že oni jsou spokojeni. Na konci textu je seznam svědků smlouvy.
Tabulka je ručně psána ve Staroasyrštině, Staroasyrským klínovým písmem, a vypálena dřevem v peci. Na levé hraně, tj. na konci tabulky, je tzv. kolofon (viz slovníček pojmů), kde je uvedeno, že jde o opis napsaný mnou.

Rozměry: mírně se liší u každé tabulky, zhruba 5,8 cm x 5,5 cm x 1,8 cm = šířka x výška x tloušťka

K tabulce bude přiložen přepis do latinky (transliterace i transkripce), překlad a informace o původní tabulce, jazyce, písmu apod. (možné v češtině nebo angličtině).

DALŠÍ OBRÁZKYZpět na nabídku tabulek   Zpět na nabídku   Úvodní stránka